Najlepszy portal o zdrowiu

Psycholog i psychiatra – często mylone pojęcia

Psycholog i psychiatra to dwa zupełnie inne zawody, które różnią się od siebie zakresem obowiązków i czynności wykonywanymi w swojej pracy zawodowej. Pomimo tego nadal wiele osób stosuje te pojęcia zamiennie nie zwracając uwagi na odmienność tych zawodów. Warto jest więc wyjaśnić na czym polega praca psychologa, a na czym praca psychiatry.

Kim jest psycholog i co należy do jego obowiązków?

Psycholog to osoba, która posiada wykształcenie wyższe akademickie w postaci ukończonych magisterskich studiów z zakresu psychologii. Psycholog zajmuje się problemami ludzi, które dotyczą życia codziennego, pomagając w problemach natury emocjonalno-psychicznej i doprowadzając osobę z takimi problemami do stanu, w którym będzie mogła ona sobie z nimi poradzić. W tym celu stosuje on najczęściej rozmowę uzupełnioną o różnego rodzaju testy psychologiczne. Pozwala to na dokładne poznanie osoby, która się do niego zgłasza i jej problemów tak, by jak najłatwiej było taką osobę w odpowiedni sposób ukierunkować.

Psycholog, oprócz posiadania standardowych uprawnień dotyczących pomocy pacjentom w ramach prowadzenia poradni, może odbyć także studia podyplomowe lub specjalne kilkuletnie szkolenie z zakresu psychoterapii i jako psychoterapeuta prowadzić długoletnie terapie. Psychoterapia ma za zadanie zmienić sposób funkcjonowania osób, które zgłaszają się do niego z problemami natury psychicznej.

Psycholog może wystawiać zaświadczenia lekarskie i orzeczenia o stanie zdrowia psychicznego pacjenta, ale nie posiada prawa do przepisywania środków farmakologicznych. To należy do obowiązków lekarza psychiatry. Psycholodzy pracują nie tylko w ramach własnej praktyki czy też działając w określonym ośrodku terapeutycznym. Można ich także spotkać w placówkach oświatowych oraz w firmach zajmujących się doradztwem zawodowym, reklamą, marketingiem. Psycholog może także specjalizować się w psychologii sportu lub w psychologii sądowej.

Kim jest psychiatra i co należy do jego obowiązków?

Psychiatra to lekarz, który posiada wykształcenie medyczne zdobyte na studiach medycznych i specjalizację z zakresu psychiatrii. Zajmuje się on problemami natury psychicznej, które noszą znamiona choroby (takimi jak chociażby schizofrenia czy depresja). Jest to osoba, która w odróżnieniu od psychologa, może przepisywać lekarstwa. Do zadań psychiatry należy rozpoznanie objawów choroby w trakcie spotkania z pacjentem, a następnie postawienie właściwej diagnozy i zastosowanie odpowiednich środków leczenia farmakologicznego, które mogą zostać uzupełnione skierowaniem na psychoterapię.

Psychiatra może wystawiać zarówno zwolnienia lekarskie dla osób z chorobami lub problemami psychicznymi, jak i zaświadczenia o zdrowiu psychicznym, niezbędne dla wielu instytucji, szczególnie w kwestii ubiegania się o pomoc finansową w formie renty lub różnego rodzaju zasiłków. Lekarzy psychiatrów można spotkać najczęściej w przychodniach i szpitalach, ale prowadzą oni także często prywatne gabinety lekarskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Na górę